Ga naar: navigatie, zoeken

Hertogenbosch, 's-

Hertogenbosch, 's-, Brabantse muntplaats, thans gelegen in de provincie Noord-Brabant.

In 1629 werd de stad door Frederik Hendrik op de Spanjaarden veroverd en in 1648 werd ze formeel Staats.

Ofschoon Noord-Brabant steeds tot het hertogdom Brabant heeft behoord, is zelden in het noordelijke gedeelte gemunt.

Mogelijk zijn enkele 12e-eeuwse anonieme munten te 's-Hertogenbosch geslagen.

Onder druk van de Tachtigjarige Oorlog kreeg de stad van Philips II bij ordonnantie van 18 juni 1579 het privilege om gedurende één jaar kleingeld te slaan, voor welk doel een eigen atelier werd ingericht (mt.: boom). Geslagen werden oorden en hele en halve duiten (de laatste twee niet teruggevonden). In 1581 werd te 's-Hertogenbosch een vierde Brabantse Munt opgericht, die bleef bestaan tot 1624 (mt.: boom).

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Muntheren:

Philips II 1555-1598 (gemunt 1581-1598)

Albert en Isabella 1598-1621 (gemunt 1599-1609 en 1614-1621)

Philips IV 1621-1629 (gemunt tot 1624)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er op 1 november 1943 in het concentratiekamp Vught betaalbonnen in omloop gebracht met het opschrift KONZENTRATIONSLAGER HERZOGENBUSCH,soms afgekort als K.L.H.

Zie ook: Amersfoort en Westerbork.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen; hendrik, zilveren.


  • Brabant, Albert en Isabella (1596 - 1621), negenmanneke (duit), 1602, koper, geslagen te 's-Hertogenbosch.
  • 's-Hertogenbosch, concentratiekamp (Vught), 50 cent, 1940-1945, 7,3 x 6,1 cm. 's-Hertogenbosch, concentratiekamp (Vught), 2 gulden, 1940-1945, 7,2 x 6,1 cm.