Ga naar: navigatie, zoeken

Amersfoort

Nederland, kamp Amersfoort, kantinegeld, biljet van 25 cent, 1 januari 1944, 9,2 x 4,9 cm.

Amersfoort, stad in de provincie Utrecht waar tijdens de regering van de Utrechtse bisschop Jan van Verneburg (1364-1371) een munthuis gevestigd was. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. De muntvondst Amersfoort 1894 behoort tot de omvangrijkste muntschatten die uit de bodem zijn gekomen.

In een tuin kwamen bij graafwerkzaamheden drie grote potten tevoorschijn, gevuld met 3662 gouden en 2015 zilveren munten uit de late Middeleeuwen met sluitdatum 1557. De vondst baarde zeer veel opzien en werd uitvoerig in de dagbladen behandeld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd voor het Politisches Durchgangslager Amersfoort kantinegeld uitgegeven (gedateerd 1 januari 1944) dat uitsluitend binnen het kamp kon worden gebruikt. De algemene regel voor dit kantinegeld was, dat de geïnterneerden al hun geld moesten omruilen tegen kantinegeld.

Op deze manier beschikten de gevangenen niet over eigen geld, waardoor vluchtpogingen minder kans van slagen hadden; kampgeld.

Zie ook: 's-Hertogenbosch en Westerbork en zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Gelder, H. Enno van, De muntvondst Amersfoort, JMP (1955) 7-40.

Piek, A., und C. Siemsen, Das Lagergeld der Konzentrations- und D.P.-Lager 1933-1945, München 1976.