Ga naar: navigatie, zoeken

Medemblik

Medemblik, stad in het Hollandse Noorderkwartier (West-Friesland), thans gem. in de provincie Noord- Holland.

De vroegste vermelding van Medemblik in verband met de productie van munten is te vinden in een brief van de Duitse Koning Otto III aan graaf Ansfried van 26 juni 985.

Ansfried krijgt onder meer een aandeel in de Munt te Medemblik. Tot nu toe is men er echter nog niet in geslaagd munten aan te wijzen die op grond van dit muntrecht te Medemblik geslagen zouden zijn.

Aan Medemblik wordt ook muntactiviteit in de 13e eeuw toegeschreven, onder andere vanwege het voorkomen van zilveren penninkjes (denarii) met het omschrift MONE MEDENBLEC. Op grond van stempelonderzoek, verricht op diverse soorten Hollandse penningen uit de 13e eeuw, zouden aan Medemblik als muntplaats meer typen munten kunnen worden toegeschreven dan alleen die met de naam van de stad.

Doorlopende muntactiviteit binnen Medemblik start in 1655 voor een periode van zes jaar. Medemblik is vanaf die tijd met Hoorn en Enkhuizen de derde plaats waar de Munt van het landschap West-Friesland bij toerbeurt was gevestigd. Na de zes jaar activiteit te Medemblik verhuist de Westfriese Munt in mei 1661 naar Hoorn, om in de jaren 1682-1691, 1711-1720, 1741-1751 en 1771-1781 weer naar Medemblik terug te keren.

De plaats van vervaardiging kan van de Westfriese munten uitsluitend aan de datum en eventueel het muntmeesterteken worden afgelezen.

Bij hoge uitzondering komt op zilveren daalders van 1684 en 1685 het wapenschild van de stad als muntteken voor. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. In april 1795 zijn ter vervanging van de Franse assignaten (assignaat) door het gemeentebestuur van Medemblik recepissen uitgegeven.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

A.S.

Lit.: Gelder, H. Enno van, De Munt te Medemblik, West-Frieslands Oud en Nieuw (1959) 26-29 en JMP (1980) 137-140. Hengel, C. van, De munten van Holland in de 13e eeuw Amsterdam, 1986. Hengel, C. van, en A.A.J. Scheffers, De Munt te Medemblik, Utrecht, 1989. Wiese, W.F.G., De Westfriese Munt West-Frieslands Oud en Nieuw, (1974) 33-63.  • West-Friesland, daalder 1684, zilver, met het wapen van Medemblik als muntteken.
  • Holland, Floris V (1256-1296), penning, eind 13e eeuw, zilver, geslagen te Medemblik.