Handelingen

Mauritius

Uit Wiki Munten en papiergeld

Mauritius, eiland in de Indische Oceaan, behorende tot de Mascarenen.

Het werd in 1505 door de Portugezen ontdekt. In 1598 nam Jacob van Neck het voor de Verenigde Nederlanden in bezit en noemde het Mauritius, naar prins Maurits.

In 1638 werd Mauritius door de VOC bezet om als aanloophaven te dienen. In 1712 werd het door de Fransen veroverd en door hen omgedoopt in Ile de France.

In 1810 veroverden de Engelsen het eiland, in 1814 kwam het definitief bij het Britse Rijk en in 1968 werd het een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest.

Van 1638 tot 1712 circuleerden op het eiland door de VOC getolereerde muntsoorten van diverse herkomst.

Onder Frans bewind werd het monetaire systeem 1 livre = 20 sol (sou) ingevoerd, dat in de Napoleontische tijd werd gewijzigd in 1 frank = 100 centime. In de jaren 1780-81 werden voor de Iles de France et de Bourbon (= (Mauritius en Réunion) zilverstukken van laag gehalte in de waarden van twee en drie sol vervaardigd, in 1810 zilverstukken van 10 livre en in 1816 10-centime-stukken, eveneens van laag zilvergehalte.

Onder Brits bewind werden voor Mauritius in 1820 zilverstukken van ½, ¼, 1/8 en 1/16 dollar geslagen, die in 1826 ook in Brits West-Indië werden ingevoerd. In 1822 werden nog 25- en 50-soustukken van laag gehalte voor Mauritius geslagen.

Vervolgens was het Britse geld tot 1911 het officiële betaalmiddel.

Sinds 1911 heeft Mauritius een eigen monetair systeem (1 rupee = 100 cent) en een eigen muntenreeks.

Ten tijde van de Franse Revolutie werden op Ile de France op assignaten (assignaat) gelijkend papiergeld uitgegeven door de Intendant général des Colonies en de Intendant général des fonds de la Marine & des Colonies.

Omstreeks 1840 werden coupures van 1 dollar uitgegeven door de Bank of Mauritius en coupures van 10 tot 1000 dollar door de Mauritius Commercial Bank.

Omstreeks 1850 nam the Government of Mauritius de papiergelduitgifte over, terwijl sinds de onafhankelijkheid in 1968 de bankbiljettenuitgifte in handen is van de Bank of Mauritius.

W.

Franse koningen/keizers: Lodewijk XVI (1774-1793) Napoleon I (1804-1814) Lodewijk XVIII (1814-1824)

Britse koningen: George IV (1820-1830) George V (1910-1936) George VI (1936-1952) Elizabeth II (1952-heden)