Handelingen

Lieftincktientje

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederland, biljet van 10 gulden, 1945, 13,3 x 7,1 cm, aankondiging Staatscourant 26 september 1945, in omloop 3 oktober 1945.

lieftincktientje, minder juiste volksbenaming voor het noodbiljet ƒ 10-1945 dat de Nederlandsche Bank vanaf 3 oktober 1945 in circulatie bracht in het kader van de geldzuivering 1945 onder leiding van minister Lieftinck. De naam is waarschijnlijk ontstaan door associatie met het tientje van Lieftinck.

Lit.: Gelder, Ed van, Is het tientje van Lieftinck een Lieftincktientje?, De Muntkoerier (1987-12) 25-27.