Handelingen

Tientje van Lieftinck

Uit Wiki Munten en papiergeld

tientje van Lieftinck, benaming voor een bedrag van 10 gulden, in 1945 uitgereikt in nieuwe muntbiljetten van 1 en 2½ gulden per hoofd van de bevolking door de distributiedienst tegen inwisseling van ƒ 10 aan oud geld en bestemd ter financiering van de normale huishoudelijke uitgaven gedurende de daarop volgende inleveringsweek van de geldzuivering onder leiding van minister P. Lieftinck; Lieftincktientje.

G.

Lit.:

Gelder, Ed van, Is het tientje van Lieftinck een Lieftincktientje? Muntkoerier (1987, nr. 12) 25-27.