Handelingen

Kerkwijk

Uit Wiki Munten en papiergeld

Kerkwijk, Adolf Octave van, (1873-1957), directeur van het Koninklijk Penningkabinet (1911-1934). Van Kerkwijk was vanaf 1892 verbonden aan het Koninklijk Penningkabinet, eerst als volontair en later als onderdirecteur bij Dompierre de Chaufepié. Hij is - naast zijn werk voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, dat hem in 1933 de literatuurpenning in goud verleende en hem in 1941 tot erelid benoemde - vooral bekend geworden door zijn werk in archieven en bibliotheken dat resulteerde in talrijke tijdschriftartikelen en in een omvangrijke serie aantekeningen die thans nog bij de Nationale Numismatische Collectie wordt bewaard.