Handelingen

Dompierre de Chaufepié

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederland, H.J. de Dompierre de Chaufepié.

Dompierre de Chaufepié, Henri Jean de, (1861-1911), Nederlands numismaat, studeerde klassieke letteren te Leiden en was na zijn promotie in 1889 verbonden aan het Koninklijk Penningkabinet te Den Haag. In 1892 werd hij tevens conservator van de Griekse en Romeinse afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Na het overlijden van A. A. Looyen in 1893, volgde Dompierre hem op als directeur van het Koninklijk Penningkabinet; hij bekleedde deze functie tot zijn dood in 1911. Door zijn nieuwe functie in Den Haag moest hij zijn conservatorschap in Leiden opgeven. Wel bleef hij werkzaam aan het Penningkabinet van de Leidsche Hoogeschool, dat indertijd voor Van der Chijs van de algemene verzameling van de Hoogeschool werd afgezonderd.

Onder het bewind van Dompierre vonden talrijke vernieuwingen plaats. De inventarisatie en catalogisering van de collectie werd op systematische wijze opgezet, men begon systematisch gegevens over muntvondsten te verzamelen en de expositie werd uitgebreid en gemoderniseerd.

Dompierre had ook zeer veel belangstelling voor moderne penningen.

Hij was medeoprichter van de Société des Amis de la Médaille francaise en van de Société Hollandaise- Belge des Amis de la Médaille d'art. Hij was van 1901 tot zijn dood voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. De afgebeelde penning is ontworpen door Toon Dupuis.

Lit.: Gelder, H. Enno van, Het Koninklijk Penningkabinet, 150 jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen Koninklijke Bibliotheek Koninklijk Penningkabinet, ‚ ‘s-Gravenhage 1967; Sassen, A., In memoriam Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié, TMP (1911) 110-123 (bevat een uitgebreide bibliografie).