Ga naar: navigatie, zoeken

Jaffna

Jaffna, plaats op de noordpunt van Sri Lanka, voormalig Ceylon.

Het was het laatste bolwerk van de Portugezen op het eiland dat in 1658 door de VOC werd veroverd. Vrijwel onmiddellijk na de verovering van Jaffna werd (1 april 1658) de Portugese bazaroek buiten omloop gesteld en tot nader order was alleen Nederlands en inlands geld in het gebied van Jaffna toegestaan met als koers: 1 rijksdaalder = 12 fanams en 1 kroon- of leeuwendaalder = 50 stuiver. Nog hetzelfde jaar werd de in omloop zijnde Portugese zilveren tanga geklopt met het VOC-monogram met I (= Jaffna) daarboven om zodoende de vele valse munten uit de circulatie te weren. De geklopte tanga's waren gangbaar voor 5 stuiver doch werden reeds in okt./nov. 1660 buiten omloop gesteld.

Aanvankelijk werd in het kopergeld voorzien door import van kasmunten van de Coromandelkust. In 1674 was de koers 60 Coromandelse kassen of duiten = ½ larijn of 10 kassen in een stuiver van Colombo (krans-type). Spoedig daarna zijn ook te Jaffna stuivers alsmede onderdelen tot 1/8 van het krans-type geslagen.

Om reden als vermeld onder Colombo en Galle werden in de periode 1783-1793, ook te Jaffna koperen stuivers (= doedoes) en dubbele stuivers vervaardigd. Deze stukken hebben op de vz het VOC-monogram met I daarboven alsmede de waardeaanduiding in stuivers, de kz vermeld de waarde ½ P (= ½ fanam = 2 stuiver), resp. ¼ P (=¼ fanam = 1 stuiver) in Tamil.  • Ceylon, V.O.C., 2 stuiver, 1783, koper, geslagen te Jaffna.
  • Jaffna voc kransstuiver ceylon.jpg