Handelingen

Tanga

Uit Wiki Munten en papiergeld

tanga, door de Portugezen in de 16e eeuw in hun bezittingen in Azië gebruikte rekenmunt van zilver, de tanga de prata. De koers van de tanga bedroeg 60 reis en was daarmee gelijk aan de zilveren larijn. Aan het einde van de 16e eeuw werd de tanga ook als zilveren munt te Goa aangemunt. Vermindering van de intrinsieke waarde van de zilveren tanga ten opzichte van de zilveren larijn leidde ertoe dat omstreeks het midden van de 17e eeuw de Indo-Portugese dubbele tanga gelijk was aan de larijn.

Na de verovering, die duurde van 1638-1658, door de Nederlanders van de Portugese bezittingen op Ceylon, bleven de Indo-Portugese tanga's aldaar in omloop tegen een koers van resp. 5, 6 en 10 stuiver. Nadat belangrijke hoeveelheden vervalsingen in de muntomloop werden gesignaleerd werd in 1655 besloten de goede exemplaren van een instempeling te voorzien.

In 1660 werden alle Indo-Portugese munten, zowel gestempelde als ongestempelde, op Ceylon buiten omloop gesteld. Als zilveren munt is de tanga, of 60 reis, te Goa nog tot in het midden van de 19e eeuw aangemunt, hoewel in de loop van de tweede helft van de 18e eeuw de zilveren tanga reeds geleidelijk door een equivalent in koper werd vervangen. Van 1901-1952 is de tanga voor de Portugese bezittingen in India te Lissabon aangemunt.

L.