Ga naar: navigatie, zoeken

Hasselt (NL)

Hasselt (NL), muntplaats in Overijssel, ontstond als stapel- en overslagplaats aan de samenvloeiing van een oude IJsselarm (thans Zwartewater) en de Vecht. Het kreeg in 1252 stadsrechten en werd opgenomen in de Hanze.

Omstreeks 1415 opende de Utrechtse bisschop er een munthuis en is er gemunt door:

Frederik van Blankenheim 1393-1423;

Rudolf van Diepholt 1423-1455;

Frederik van Baden 1496-1517.

Te Hasselt zijn in die tijd geslagen voornamelijk zilveren munten (brede plakken, kromstaarten, later braspenningen) en mogelijk - zonder vermelding van de muntplaats - gouden guldens.

Na de verovering van het Oversticht door Karel V heeft deze er een Bourgondisch-Oostenrijks landsheerlijke Munt opgericht, die 1529-1533 te Kampen was gevestigd.

Na drie decennia stilstand werd onder Philips II weer gemunt, nu te Hasselt 1562-1567 (muntteken: stadwapen); in het laatste jaar werd de Munt overgeplaatst naar Utrecht. Te Hasselt werden hele en halve gouden realen (reaal), philips- en Bourgondische kruisrijksdaalders en onderdelen, groten en Hollandse penningen geslagen.

In 1578 werd een provinciale Overijsselse Munt opgericht, waar langer dan in de overige gewesten, n.l. tot ca. 1590, op naam van Philips II werd gemunt. Tot 1582 was deze te Hasselt gevestigd, daarna in beginsel afwisselend in Deventer, Kampen en Zwolle. Nu werden 1578/79 statendaalders (statenmunten) en onder- delen in zilver, dubbele en hele statenduiten en statenkorten in koper, 1580 philipsdaalders en onderdelen in zilver en waarschijnlijk later naar Engels voorbeeld ongedateerde gouden rozenobels met een leeuw in de standaard vervaardigd.

Van 1582-1584 heeft de stad op eigen naam kleingeld uitgegeven, waarvan de in 1582 geslagen drieplakken bij ordonnantie van 29 dec.

1582 van een klop werden voorzien en aldus voortaan voor twee plakken mochten circuleren. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

W.

Lit.: Wis, J.C. van der, Kloppen van Noordnederlandse oorsprong, De Beeldenaar (1982) 179-180.


  • Hasselt afslag overijssel philipsdaalder 1580.jpg
  • Overijssel, Philips II (1555 - 1598), 1/5 philipsdaalder, 1566, zilver. Tussen de cijfers van het jaartal het kruisje, afkomstig uit het wapen van de stad.
  • Hasselt ov wapen.jpg