Ga naar: navigatie, zoeken

Essayeur-generaal

essayeur-generaal, functionaris van de centrale overheid, eerst van de Bourgondische vorsten en na het landsheerlijk tijdperk van de Staten- Generaal. Als chemisch adviseur van de Generaalmeesters was hij belast met de controle op het gehalte van in Nederlandse (eerst Bourgondische, later gewestelijke en stedelijke) munthuizen geslagen munten (muntbus) en met het onderzoek naar het gehalte van buitenlandse munten, die in de Nederlanden in omloop waren.

De functie is tot in de 19e eeuw blijven bestaan, onder de titel van inspecteur-essayeur-generaal. Na de nationalisatie van het munthuis in 1901 was er tot 1909 een controleur- generaal met eigenlijk dezelfde functie. Daarna werd de functie uitgeoefend door een chef afdeling controle, die nu sinds de Muntwet 1987 echter ondergeschikt is aan 's Rijks muntmeester.

Lit.: Spufford, P., The General Officers of the Burgundian Mints in the Netherlands in the Fifteenth Century, JMP (1978/9) 5-14.