Handelingen

Escudo

Uit Wiki Munten en papiergeld

escudo, (Spaans: schild) Spaanse gouden munt, aanvankelijk ook corona (kroon) genoemd, die een equivalent was van de Franse écu en de Italiaanse scudo. Deze munt met een gewicht van 3,38 gram en een gehalte van 22 karaat verving sinds 1535 de excelente. Op de ene zijde was het Spaanse, na 1566 het Spaans-Bourgondische wapenschild afgebeeld, op de andere een kruis in een vierpas. De escudo, maar vooral de in 1566 toegevoegde dubbele escudo met als bijnamen doblón, dubloen en pistool, werd al spoedig in geheel Europa nagevolgd.

De achtvoudige escudos, onza, peso duro de oro of kortweg duro genoemde goudstukken, werden tot in de 19e eeuw geslagen en waren belangrijk in de internationale handel.

Van 1864 tot 1868 was de escudo in Spanje de officiële munteenheid en werd hij in zilver geslagen.

In Portugal werden sinds de 15e eeuw sporadisch gouden escudos vervaardigd. Als Portugese munteenheid werd hij sinds 1911 in zilver geslagen; in 1924 werd dat gewijzigd in aluminium-brons, in 1927 in koper-nikkel en in 1969 in brons.

Ook het grootste deel van de Portugese koloniën voerde de escudo als munteenheid, onderverdeeld in 100 centavos in, maar schafte hem bij het verkrijgen van de onafhankelijkheid weer af, zoals gebeurde in Angola, Guinee-Bissau en Sao Tomé en Principe. In Chili was van 1960 tot 1975 de escudo munteenheid. Talrijke andere Zuid- en Midden-Amerikaanse staten die onder Spaanse invloed hadden gestaan, hadden te eniger tijd de escudo als munteenheid (Argentinië, Bolivia, Colombia, Costa-Rica, etc).

A.


  • Escudo 4 esc 1596.jpg
  • Escudo colombia 8 escudos 1833.jpg
  • Escudo liggende p.jpg
  • Escudo mexico 8 escudo 1823.jpg
  • Escudo mozambique 100 escudo.jpg
  • Escuodo kaapverdie.jpg