Handelingen

Angola

Uit Wiki Munten en papiergeld

Angola, 20 angolares of escudos 1952, zilver.

Angola, volksrepubliek gelegen aan de westkust van zuidelijk Afrika, was vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot 1975 een Portugese kolonie. Hierdoor bestond de geldcirculatie eeuwenlang uit inheems primitief geld, aangevuld met hoofdzakelijk Portugese munten.

Vanaf de zeventiende eeuw tot in het midden van de negentiende eeuw sloeg men in Portugal incidenteel munten die speciaal voor de koloniën bestemd waren, waarvan sommige het omschrift AFRICA PORTUGUEZA dragen.

In 1921 verscheen er een nieuwe reeks munten voor Angola, gebaseerd op het Portugese stelsel van 1 escudo = 100 centavos, met de omschriften REPUBLICA PORTUGUESA en ANGOLA. De omvang van de productie is niet groot geweest, er was wel een overvloedige uitgifte van muntbiljetten door verschillende koloniale instellingen.

Naast de muntbiljetten circuleerden er tot 1927 biljetten van de Banco Nacional Ultramarino te Lissabon met als opdruk ANGOLA of de naam van de hoofdstad LOANDA.

Na het uitbreken van de nationalistische revolutie in Portugal in 1926, probeerde men de reeds lang bestaande financiële chaos te bestrijden door onder andere Angola een eigen munteenheid te geven. De nieuwe eenheid angolar (mv: angolares), ook onderverdeeld in 100 centavos, heeft zich echter niet los kunnen maken van de escudo. De emissie van bankbiljetten werd overgenomen door de in 1927 opgerichte Banco de Angola. De Banco Nacional Ultramarino bleef wel werkzaam voor de andere Portugese koloniën. Voor de munten had de overgang op de angolar geen consequenties omdat de grootste denominatie die van 50 centavos was.

De angolar werd na de verandering van de officiële status van Angola in 1951 van kolonie tot overzeese provincie, in 1954 weer vervangen door de escudo.

Na de onafhankelijkheid in 1975 werd de escudo in 1977 vervangen door de kwanza van 100 lwei. De circulatie bestaat in hoofdzaak uit bankbiljetten van de Banco Nacional de Angola. De eerste emissie van 1976 heeft op alle coupures het portret van de eerste president Neto. Als gevolg van de inflatie werd de kwanza vervangen door de kwanza reajustado (AOR): 1 AOR = 1000 oude kwanza (er verdwenen dus drie nullen) en in 1999 verdwenen nogmaals zes nullen, waardoor de nieuwe kwanza van 1999 gelijk werd aan 1 miljard oude kwanza van 1977.