Handelingen

Doblón

Uit Wiki Munten en papiergeld

Doblon 1866.jpg

doblón, Spaanse gouden munt van 2 escudos, door Karel V in 1537 ingevoerd en vooral bekend onder de naam pistool. In Spanje werden ze tot 1833 met een waarde van 32 realen geslagen en van 1809-1849 met een waarde van 80 "realen van biljoen". Doordat er ook vier- en acht escudos werden geslagen onder de naam "doblón de a cuatro" en "doblón de a ocho", en deze internationale handelsmunten ook elders werden nagebootst en een van de Spaanse afgeleide naam kregen, kan gemakkelijk verwarring ontstaan. Bij de invoering van het decimale stelsel in Spanje kreeg het gouden 100-pesetastuk dat van 1850 tot 1864 werd geslagen de naam doblón. In het begin van deze eeuw waren er nog diverse Zuidamerikaanse landen waar het gouden 10-pesostuk de bijnaam doblón had.