Handelingen

Echtheidsonderzoek

Uit Wiki Munten en papiergeld

echtheidsonderzoek van munten en papiergeld geschiedt aan de hand van een aantal echtheidskenmerken. Het echtheidsonderzoek van de huidige Nederlandse wettige betaalmiddelen vindt plaats voor de bankbiljetten bij de Nederlandsche Bank en voor de munten bij 's Rijks Munt (controle op bankbiljetten, controle van munten).

De AINP had voor haar leden van 1975-1983 het International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins (IBSCC), dat verdachte munten controleerde en rapporten van vervalsingen uitgaf, getiteld Counterfeit report, die alleen aan leden-handelaren en musea toegezonden werden.

In de Verenigde Staten worden vervalsingsrapporten verzorgd door de NCL, National Collectors Laboratories, P.O. box 781, Radio City Station, New York, N.Y. 10101. Deze Counterfeit Analysis zijn algemeen verkrijgbaar.

Ze bevatten gegevens omtrent het gewicht, gehalte, dichtheid (soortelijk gewicht) en diameter van de valse exemplaren, alsmede sterk vergrote detailfoto's van de afwijkingen ten opzichte van de echte munten. Interpol geeft sinds 1985 een nieuwe editie uit, getiteld Counterfeits and Forgeries, waarin het courante munt- en papiergeld van alle landen wordt opgenomen (Keesing Publishers, Amsterdam).