Handelingen

Denominatie

Uit Wiki Munten en papiergeld

denominatie, aanduiding van een muntsoort als veelvoud of onderdeel van de rekeneenheid van een geldsysteem, bijv. 50-guldenstuk, 10-guldenstuk, rijksdaalder, gulden, kwartje, dubbeltje en stuiver; 2 euro, euro, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 eurocent.

Bij papiergeld spreekt men van coupure.