Ga naar: navigatie, zoeken

Dôle

Dole andriesgulden.jpg

Dôle, Bourgondische muntplaats, gelegen in het Franse dep. Jura.

Was eertijds de hoofdstad van het graafschap Bourgondië (Franche- Comté). Er werden vooral lokale typen geslagen. Incidenteel echter zijn de munten gelijk aan die van de Bourgondische Nederlanden na de monetaire unificatie van 1434.

Zo is onder Philips de Goede in Bourgondië een gouden rijder aangemunt en onder Karel de Stoute een andriesgulden. Tot 1477 bezat het Bourgondische huis zowel het hertogdom als het graafschap Bourgondië. Het is niet met zekerheid vast te stellen waar deze aanmuntingen hebben plaatsgevonden.

Waarschijnlijk zijn er in het hertogdom (een Frans leen) slechts Franse munten geslagen en komen deze niet-Franse uit Franche-Comté (hoogstwaarschijnlijk Dôle).

Het staat wel vast dat onder Philips de Schone vanaf 1494 in Dôle een munthuis was gevestigd. Sindsdien staat deze muntplaats zelfs vaak op de munt vermeld: D(ola); zo ook op een toen aldaar geslagen type uit de Bourgondische Nederlanden: de philippusgulden. Nadat Franche-Comté in 1548 met de Bourgondische Nederlanden in één Bourgondische kreits was opgenomen, hadden beide gebieden dezelfde muntorganisatie. Nadien is het aantal daar geslagen munten die met de in de Nederlanden voorgeschreven typen overeenkomen, geleidelijk toegenomen.

Onder Albert en Isabella nog alleen een biljoenen oord, maar onder Philips IV een gouden kroon, een zilveren patagon (ook een halve en een kwart), schelling en drie stuiverstuk. In 1678 kwam Franche-Comté definitief aan Frankrijk.

J.S.