Ga naar: navigatie, zoeken

Brussel

Brussel, hoofdstad van België, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was een van de belangrijke muntplaatsen van het hertogdom Brabant en van de Zuidelijke Nederlanden. Sinds 1832 is er de Koninklijke Munt van België gevestigd.

Het is tevens de vestigingsplaats van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij (Société Générale) en van de Nationale Bank van België, waardoor de naam van de stad voorkomt in de dagtekening van de biljetten die door deze banken zijn uitgegeven.

De eerste muntslag te Brussel, toen genoemd BRVOCSELLA, vond waarschijnlijk plaats op naam van de Duitse keizer Otto III (983-1002). De graven van Leuven hebben mogelijk al tijdens de regering van Hendrik I de Oude (1015-1038) te Brussel aangemunt.

Zekerheid ontstaat echter pas vanaf de Brabantse hertogen Godfried II en/of Godfried III (1140-1190).

In de 13e eeuw zijn te Brussel penningen zonder naam van de hertog geslagen. In de volgende eeuwen is er slechts incidenteel door diverse hertogen en Bourgondisch- Oostenrijkse vorsten gemunt.

Er zijn wel enkele malen zelfstandige emissies uitgegeven in roerige tijden: in 1488-1489 tijdens de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk, voogd over Philips de Schone, en vierkante gouden en zilveren noodmunten tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1579-1580 en 1584.

Het Brusselse munthuis kreeg pas weer tijdens de regering van Albert en Isabella (1598-1621) grote betekenis (vooral na 1612) en hield die tot aan de verovering door de Fransen in 1794. Vanaf 1758 was Brussel het enige munthuis in de Zuidelijke Nederlanden. Het muntteken engelenkopje, afgeleid van de stadspatroon, de aartsengel Michael, werd gebruikt van 1612-1794. Daarvoor werd soms de letter B gebruikt.

In 1790 is tijdelijk aangemunt op naam van de Verenigde Belgische Staten.

Na het einde van de Franse tijd was Brussel van 1821-1830 het tweede munthuis van het Koninkrijk der Nederlanden (muntteken: B). Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. In de 20 e eeuw werd weer het engelenkopje ingevoerd als muntteken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er twee emissies noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven, gedateerd 1 september 1914 en 1 mei 1915.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Muntheren keizer Otto III(983-1002) g raven van Leuven (1015-1095)

hertogen van Brabant: Godfried II/III 1140-1190 Hendrik I1190-1235 Hendrik II/IV1235-1267 Jan I1267-1294 Jan II1294-1312 Jan III1312-1355 Jan IV1415-1427 Philips de Goede1430-1467 Philips de Schone1482-1506 Philips II1555-1598

vorsten van de Zuidelijke Nederlanden: 1598-1797 Verenigde Belgische Staten: 1790

Koninkrijk der Nederlanden: Willem I1815-1830 Koninkrijk België:1831-  • Brussel 062 willem I cent.jpg
  • Brussel 3.jpg
  • Brussel B muntteken.jpg
  • Brussel engelkopje ducaton 1618.jpg
  • Brussel gld willem I 1829.jpg
  • Brussel luxemburg 10 ct 1870 gesl Brussel met utr muntteken.jpg
  • Brussel noodmunt 36 st 1579.jpg
  • Brussel penning 11e eeuw.jpg