Ga naar: navigatie, zoeken

Leuven

Leuven, Karolingische, later Brabantse muntplaats, thans gemeente in de Belgische provincie Vlaams Brabant.

Karel de Kale (840-877) en mogelijk Pepijn de Korte (751-768) hebben aangemunt te Leuven. Van Karel de Kale is van het einde van zijn regering een penning bewaard gebleven met op de kz: IN VICO LOVONIO. Mogelijk kan daardoor de penning op naam van Pepijn de Korte, waarvan slechts een fragment bewaard is gebleven met daarop ANIO ook aan Leuven worden toegeschreven; Karolingische muntslag.

Leuven werd later de hoofdstad van een gelijknamig graafschap, waarvan graaf Godfried I in 1106 de titel van hertog van Neder-Lotharingen ontving. Op zijn munten noemde hij zich nog LOVANIO DVX, hertog te Leuven, maar later werd de titel "hertog van Brabant" algemeen gebruikelijk. Zijn opvolgers hebben in de 12e en in het begin van de 13e eeuw niet te Leuven aangemunt, maar daarna was Leuven tot ca. 1430 één van de belangrijkste Brabantse muntplaatsen.

Philips de Goede heeft na de Bourgondische unificatie van 1433 alleen nog in 1466-1467 te Leuven laten aanmunten (soms met als Muntteken het wapenschildje van Leuven met de dwarsbalk = [faas]]) en daarna Karel de Stoute van 1467-1474.

Muntheren Karolingers

Pepijn de Korte (?) 751-768

Karel de Kale 840-877

Brabantse hertogen

Godfried I 1095-1140

Hendrik II/Hendrik III/ Aleida voogdes 1235-1267

Jan I 1267-1294

Jan II 1294-1312

Jan III 1312-1355

Johanna 1355-1406

Antoon van Bourgondië 1406-1415

Philips van St. Pol 1427-1430

Philips de Goede 1430-1467

Karel de Stoute 1467-1477

Tijdens de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk heeft de stad Leuven in 1489 aangemunt op naam van Philips de Schone, wederom met het stedelijke wapenschild als muntteken (leuvenaar).

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er te Leuven twee emissies noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven, gedateerd 5 september 1914 en 23 januari 1918.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.: Genaert, J., Un denier inédit de Charles Ie Chauve, La Vie Numismatique (1989) 185-189; Waerzeggers, R., Het noodgeld uitgegeven door het Leuvens stadsbestuur 1914-1918, RBN (1978) 105-180.


  • Brabant, Philips de Schone (1482-1506), 6 stuiver, (1489), zilver, geslagen te Leuven.
  • Leuven penning brabant.jpg
  • Brabant, Jan III (1312-1355), sterling, z.j., zilver, geslagen te Leuven: MONETA LOVANIES.