Handelingen

Braemt

Uit Wiki Munten en papiergeld

Braemt, Josef Pieter, (1796-1864), meester-graveur van de Brusselse Munt en ontwerper van munten, penningen en bankbiljetten. Zijn eerste muntontwerp was het portret van Willem I op het gouden vijfje (1826). Daarna ontwierp hij de eerste Belgische muntreeks (1832) en de eerste munten van koper-nikkel (1860). Na zijn dood is men zijn ontwerpen blijven gebruiken voor de munten van koper-nikkel (tot 1901) en koper (tot 1919).

Hij ontwierp en graveerde ook biljetten voor de Société Générale (1000 frank 1837 en 20 frank 1848), de Banque de Flandre (100 frank 1842) en de Nationale Bank van België (1000 frank 1853); ontwerpers.

Lit.: Keymeulen, A. van, en I. Suetens, Munten en eretekens van het koninkrijk België, Brussel 1977; Philippen, J., Luister van de Belgische munten, Diest 1975.


  • Braemt 2 cent 1912.jpg
  • Braemt 5 gld 1827.jpg