Handelingen

Banque de Flandre

Uit Wiki Munten en papiergeld

Banque de Flandre, particuliere bank te Gent, opgericht in 1841 met beperkte emissiebevoegdheid. Zij gaf ongedateerde 5 frankbiljetten (model 1841) uit. In 1850 zag zij van haar emissierecht af ten gunste van de Nationale Bank van België.