Handelingen

Betaalt aan toonder

Uit Wiki Munten en papiergeld

betaalt aan toonder, zinsnede op bankbiljetten van de Nederlandsche Bank vanaf 1860 tot 1945, met uitzondering van het ƒ 10 -biljet 1933, model Grijsaard om aan te geven dat de Bank formeel gehouden is de biljetten op verzoek om te wisselen tegen goud- of zilvergeld.

Nadat het bankbiljet in 1904 de status van wettig betaalmiddel had gekregen verviel deze verplichting in feite en de Bankwet 1948 nam haar dan ook niet meer op. Sindsdien zijn bankbiljetten nog slechts verwisselbaar voor andere biljetten van de zelfde of andere coupures, of - binnen redelijke grenzen - voor andere wettige betaalmiddelen.

Vóór 1860 stond op de Nederlandse bankbiljetten: "Ontvangen van Toonder de Somma van . . . Gulden om aan Toonder, op vertooning te restitueren".

G.  • Betaallt aan toonder 20 gld 1946.jpg
  • Betaalt aan toonder 25 gld 1949.jpg
  • Betaaltaan toonder.jpg