Handelingen

Bankrijksdaalder of bankdaalder

Uit Wiki Munten en papiergeld

bankrijksdaalder, of bankdaalder, na 1659 voorkomende benaming voor de Nederlandse rijksdaalder volgens de muntwet van 1606, toen deze met een waarde van 50 stuiver bankgeld, nog slechts gebruikt werd voor de buitenlandse handel.