Ga naar: navigatie, zoeken

Bankgeld

bankgeld,

1. geldsoort die door een bank wordt gecreëerd. Het bestaat uit bankbiljetten en giraal geld en staat tegenover staatspapiergeld en muntgeld, waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijk is.

G.

2. rekeneenheid, ook bankpayement en banco genoemd, gebezigd door de Amsterdamsche Wisselbank en de groothandel van ca 1633 tot 1816. De bank bleef, ondanks de stijging van de koersen van de omlopende munten, haar boekhouding baseren op de rijksdaalder van 1606 a 50 stuiver, terwijl deze elders 52 stuiver of meer gold. De waarde van het bankgeld schommelde enigszins en lag ca 5% boven die van het courant-geld.

E. v. G.