Handelingen

Nederlandse rijksdaalder

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederlandse rijksdaalder 1619 west friesland.jpg

Nederlandse rijksdaalder, officiële naam van de rijksdaalders met gelauwerd borstbeeld, geslagen volgens de ordonnantie van 1606 (29,03 g, 0,885). Hij is een voortzetting van de in aansluiting op de Muntwet van het Duitse Rijk Reichsmünzordnungen van 1566 in de Nederlanden geslagen arend(s)rijksdaalders, gehelmde rijksdaalders en Leicesterrijksdaalders.

De Nederlandse rijksdaalder verdween in de tweede helft van de 17e eeuw uit de omloop en werd een handelsmunt, het laatst geslagen in 1699. Hij is geslagen door alle provincies behalve de Groninger Ommelanden en door enkele steden (daar soms met een keizersborstbeeld).

Vroeger werd de Nederlandse rijksdaalder door verzamelaars dikwijls aangeduid als "rijksdaalder met de halve man".

W.