Handelingen

Aureus

Uit Wiki Munten en papiergeld

aureus, gouden munt uit de Romeinse tijd (Romeinse muntwezen), ter waarde van vijfentwintig denarii (denarius). Onder Sulla werden in 87 v. Chr. de eerste aurei geslagen. Tijdens de Burgeroorlogen ca 50 v. Chr. werden door de generaals grote aantallen in omloop gebracht. Vanaf deze tijd werd de aureus regelmatig geslagen tot in de derde eeuw n. Chr. Eerst in ca 310, onder Constantijn de Grote (307-337) werd, ter vervanging van de aureus, een nieuwe, lichtere gouden munt ingevoerd, de solidus. De aureus woog in de tijd van Julius Caesar tussen de acht en negen gram en had een diameter van 20 mm.

Het gehalte van de aureus was zeer hoog (95% en hoger) en is steeds hoog gebleven, ook in tijden van verval. Het gewicht was wel aan verandering onderhevig, onder Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.) ca. 7,8 gram, in ca 225 is het gewicht ongeveer 6,3 gram en 60 jaar later 5,3 gram.


  • Aureus2.jpg
  • Aureus augustus 31 29 vC.jpg
  • Aureus domitianus.jpg
  • Aureus fortuna.jpg
  • Aureus marc aur.jpg
  • Aureus met minerva 81 96.jpg
  • Aureus pax vespasianus.jpg
  • Aureus pietas 040.jpg
  • Aureus Romeinse rijk Antoninus pius104.jpg