Handelingen

Zonnebloem

Uit Wiki Munten en papiergeld

Zonnebloem 50 gld 1982.jpg

zonnebloem, modelbenaming voor het Nederlandse bankbiljet van 50 gulden 1982, naar ontwerp van R.D.E. Oxenaar. Het biljet kwam op 7 september 1982 in omloop. Het was het eerste biljet dat door De Nederlandsche Bank bij het publiek werd geïntroduceerd met een publieksfolder.

Ed v.G.