Handelingen

Waterlow & Sons

Uit Wiki Munten en papiergeld

Waterlow & Sons, Ltd. te Londen, Engelse bankbiljettendrukkerij die sinds de tweede helft van de 19e eeuw biljetten drukte voor vele landen, zoals Uruguay, Colombia, Guatemala, Congo, Armenië, Honduras, Letland, Perzië (Iran) e.a. In opdracht van een niet-bevoegde particulier drukte zij in 1924 een oplage van het biljet van 500 escudo van de Banco de Portugal. Nadat deze fraude aan het licht was getreden, werd Waterlow & Sons veroordeeld tot vergoeding van de schade.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog drukte zij voor Nederland het bankbiljet van ƒ 1000 met het portret van Willem I van Oranje naar Adriaen Key dat in 1946 in circulatie kwam. Voor Luxemburg drukte zij in 1943 het biljet van 20 franc dat in 1944 in circulatie kwam. In de jaren 60 van de 20e eeuw ging het bedrijf op in Thomas de la Rue.

G.

Lit.:

Bloom, M.T., De man die Portugal stal; de brutaalste zwendel van deze eeuw, Den Haag 1969.