Ga naar: navigatie, zoeken

Verenigde Amsterdamse Compagnie

Verenigde Amsterdamse Compagnie reaal 1601.jpg

Verenigde Amsterdamse Compagnie, of Geünieerde Amsterdamse Oostindische Compagnie, in 1600 opgerichte zgn. voor-compagnie met een door de stad Amsterdam verleend monopolie voor de handel op Azië. Gebrek aan voldoende gemunt metaal in de vorm van Spaanse realen, de negotiepenningen bij uitstek voor de handel met de Oost, was in 1600 aanleiding voor de Compagnie om de Staten van Holland toestemming te vragen door het munthuis van Dordrecht munten te laten vervaardigen op het gewicht en gehalte van de Spaanse reaal.

De Staten stemden daarin toe onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de munten niet in de Nederlanden in omloop zouden komen. In 1601 bevestigde de vroedschap van Amsterdam de toestemming. Nog hetzelfde jaar werden te Dordrecht zilveren realen van acht, alsmede onderdelen van 4, 2, 1, ½ en ¼ reaal geslagen. Deze dragen op de vz het wapen van Holland en op de kz het wapen van de stad Amsterdam, met het omschrift INSIGNIA HOLLANDIAE / ET CIVITATIS AMSTELREDAMENSIS. Op de ½ reaal ontbreekt op de kz het omschrift en op de ¼ reaal ontbreken de omschriften geheel.