Handelingen

Omschrift

Uit Wiki Munten en papiergeld

omschrift, tekst die op het muntveld langs de rand is geplaatst. Over de termen omschrift, randschrift en kantschrift bestaan nogal verschillende gewoontes waardoor misverstanden kunnen ontstaan. De hier gebruikte omschrijving is ontleend aan de huidige Nederlandse muntwetgeving. Met het omschrift wordt de tekst bedoeld die op het muntveld langs de rand geplaatst is.

In sommige oudere literatuur gebruikt men hiervoor ook de term randschrift zoals blijkt uit de Nederlandse muntwet van 1816: " . . . Op de voorzijde 's Koonings borstbeeld, met het randschrift, WILLEM KONING DER NEDERLANDEN, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG . . .".

Omschriften kwamen in de Nederlanden tot aan de 19e eeuw vaak voor in het Latijn: Latijnse spreuken.

  • Omschrift.jpg
  • Omschrift latijn Groot Brittannie El II penny 1953.jpg