Ga naar: navigatie, zoeken

Veeltalig papiergeld

veeltalig papiergeld, categorie die ook wel wordt aangeduid als meertalig geld. Door het grotere oppervlak kan meertaligheid op papiergeld veel uitgebreidere vormen aannemen dan op munten. Zo is op de Zwitserse bankbiljetten de naam van de nationale Bank in alle vier de officiële talen (Frans, Duits, Italiaans en Retoromaans) opgenomen.

Tweetaligheid op papiergeld kan bijna altijd worden aangetroffen in landen die vroeger een kolonie zijn geweest. Vooral de aanduiding van de waarde, de uitgevende instantie of instelling, en de strafbepalingen zijn vaak twee- of meertalig opgenomen. Het Nederlands-Indische papiergeld kende strafbepalingen in vier talen: Nederlands, Javaans, Chinees en Maleis in Arabisch schrift.

In 1921 (met gedrukt jaartal 1919) verscheen in Rusland papiergeld waarop in zeven talen "Proletariërs aller landen, verenigt u" is te lezen (Russisch, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Chinees en Arabisch). Later circuleerde papiergeld waarop de waardeaanduiding in alle 15 talen van de Sovjet-Unie is vermeld.

Het probleem van twee- of meertaligheid in een land kan soms tot rare oplossingen leiden. Zo vermelden de Noorse bankbiljetten de naam van de "Noorse Bank" in de rijkstaal (Norges Bank) met uitzondering van het biljet van 50 kronen dat in het Nynorsk is gesteld (Noregs Bank). De Unie van Zuid-Afrika, gevormd in 1910, geeft sinds 1923 tweetalige munten uit met de landsnaam Zuid-Afrika, die tussen 1926-1931 geleidelijk vervangen werd door Suid-Afrika. Ook de spreuk is tweetalig: EENDRAG MAAK MAG/UNITY IS STRENGTH. De biljetten zijn sinds 1928 tweetalig.

Ed v.G.


  • Veeltalig papiergeld sovjet unie 100 roebel 1919.jpg
  • Veeltalig papiergeld wajangserie 10 gld 1938.jpg