Handelingen

Timasha

Uit Wiki Munten en papiergeld

Timasha india ladakh 1871 AD.jpg

timasha, in het westelijke Himalaya-gebied ten behoeve van de wolhandel tussen Tibet en India gebruikte zilveren munt met Perzische opschriften. De timasha (= munt van drie masha, ca. 1,9-2,3 g) is nominaal gelijk aan een ¼ roepie doch circuleerde 5 op de roepie geslagen te Farukhabad en Bareli. De timasha is onderverdeeld in 10 koperen tacas (van ca. 4,5 g).

De vroegste aanmunting, eind 17e eeuw, vond plaats te Srinagar in Gharwal (Himalaya-gebied ten westen van Nepal). Tussen 1760-1780 was de aanmunting hier het omvangrijkste. Daarna verplaatste de handelsroute zich en liep langs Ladakh (Klein Tibet, thans India) alwaar toen soortgelijke munten werden geslagen. De Ladakh-timasha, lokaal veelal aangeduid als ja'oe, werd na ca. 1842 geslagen met een tweetalig opschrift (Perzisch/Nagari, resp. Perzisch/Tibetaans). De muntslag te Srinagar in Gharwal eindigde in 1815 en die te Ladakh in 1871.

L.