Handelingen

Rudolf van Diepholt

Uit Wiki Munten en papiergeld

Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht (1433-1455), was al, direct na het overlijden van zijn voorganger Frederik van Blankenheim in 1423, benoemd door het kapittel. In 1425 werd echter de Bourgondische tegenkandidaat Zweder van Culemborg door de paus benoemd. Rudolf van Diepholt kon zich in het begin alleen in het Oversticht handhaven. Aanvankelijk droeg hij de titel van postulaat (postulaatgulden) en pas in 1433 kon hij zijn intrede te Utrecht doen als bisschop.

Na de dood van Zweder van Culemborg in 1434 kozen diens aanhangers Walraven van Meurs als tegenbisschop. De invloed van deze laatste is echter altijd zeer klein geweest. Rudolf van Diepholt heeft aangemunt te Deventer, Hasselt (NL) en Rhenen.