Handelingen

Reservebiljetten

Uit Wiki Munten en papiergeld

reservebiljetten, bankbiljetten die door de circulatiebank in reserve worden gehouden teneinde in geval van nood de circulerende coupure te vervangen. Zodra zij naast die circulerende coupure in omloop komen, noemt men ze hulpbiljetten.

G.


  • Reservebiljet 1000 gld 1955 vissersvrouw.jpg
  • Reservebiljet erflaters 095.jpg
  • Reservebiljetten 10 gld 1940 Bussy.jpg