Ga naar: navigatie, zoeken

Hulpbiljetten

Nederland, bankbiljet van 10 gulden, model "Schone Herderin", 1941, papier, 144 x 82 mm, als hulpbiljet in omloop naast het model "Grijsaard" ('baardmannetje), in afwachting van het model "Staalmeester".

hulpbiljetten noemt men reservebiljetten die in uitzonderlijke gevallen ter tijdelijke ondersteuning van de geldcirculatie in omloop worden gebracht naast een reeds circulerend model van dezelfde coupure.

Een speciaal soort hulpbiljetten waren de bankiersbiljetten uit 1914. Hulpbiljetten hebben wel de status van wettig betaalmiddel en vallen dus niet onder de categorie hulpgeld.

G.