Handelingen

Reichskreditkassenscheine

Uit Wiki Munten en papiergeld

Reichskredietkassenschein duitse rijk 1 reichsmark 1940.jpg

Reichskreditkassenscheine, benaming voor het papiergeld uitgegeven door de in 1939 in Duitsland opgerichte Reichskreditkassen (RKK) waarvan het hoofdkantoor statutair in Berlijn was gevestigd. De RKK hadden als taak de bij een verovering van een ander land optredende ontwrichting van het normale betalingsverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe maakten ze gebruik van een soort invasiegeld, de RKK-scheine. Dit geld werd naast het gangbare geld in omloop gebracht tegen een gedwongen koers.

Was een land veroverd dan werden verder de daar bestaande uitgiftekanalen (Centrale bank, Ministerie van Financiën) gebruikt om de geldcirculatie te beïnvloeden en hield de noodzaak tot het gebruik van het invasiegeld op. De RKK brachten de in reichsmarken luidende RKK-scheine in omloop in Polen, Denemarken, Noorwegen, Nederland, België en een gedeelte van Frankrijk.

In deze laatste twee landen en op de Kanaaleilanden zijn ook nog zinken munten van 5 en 10 pfennig in omloop geweest. Andere vormen van papiergeld zijn door de RKK nog gebruikt in enkele Balkanstaten en in Italië.

Ed v.G.

Lit.:

Gelder, Ed. van, Duits papiergeld in Nederland, De Muntkoerier, (1993) 3, blz. 4-6;

Holzhauer, G., Barzahlung und Zahlungsmittelversorgung in militärisch besetzten Gebieten, Jena 1939;

Kam, E. van der, Reichskreditkassenscheine, in Toele, A., en H. Jacobi, Het noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996, blz. 332-339;

Kasten, H., Währung und Reichskreditkassen in den besetzten Gebieten, Berlin 1941.