Handelingen

Portret

Uit Wiki Munten en papiergeld

portret, gelijkende afbeelding van personen, komt veel voor op munten (vooral het portret van de muntheer), penningen en papiergeld. De oudste portretten op munten dateren waarschijnlijk uit het einde van de 5e of het begin van de 4e eeuw v. Chr. (Perzische satrapen), maar portretten werden pas algemeen onder de opvolgers van Alexander de Grote. In de Romeinse keizertijd werd het portret van de keizer de vaste vz-beeldenaar en speelde het een rol in de keizerlijke propaganda.

Na de Middeleeuwen verschenen er in West-Europa voor het eerst weer portretten op munten in Italië in de 15e eeuw. Daarna werd het portret weer standaard op de vz; afbeeldingen op bankbiljetten, afbeeldingen op munten, [borstbeeld]].

Lit.:

Davis, N., en C.M. Kraay, The Hellenistic Kingdoms, portrait coins and history, Londen 1973;

Logie, C, e.a., Het vorstenportret op munt en biljet 1830-1991, Brussel 1991;

Zadoks-Josephus Jitta, A.N., Romeinse keizersmunten, Kampen 1969.

  • Romeinse Rijk, Lucius Verus (161-169), aureus, keerzijde op ware grootte, goud.
  • Nederlanden, Philips II (1555-1598) Brabant, Philipsdaalder 1557, geslagen te Antwerpen, zilver.
  • Nederland, Willem I (1813-1840) 3 gulden 1821, zilver.
  • 048 karolusgulden gelderland.jpg