Handelingen

Philippus van Namen

Uit Wiki Munten en papiergeld

Philippus van namen.jpg

philippus van Namen, of Namense philippus, eigentijdse aanduiding voor:

1. de zilveren dubbele groot of braspenning geslagen in het aan hem verpachte munthuis te Namen van 1421-1433 op naam van Philips de Goede als graaf van Vlaanderen (Bourgondische huis), eerst volgens de Vlaamse ordonnantie van 1416 met een gewicht van 4,92 g en gehalte 0,40, maar al spoedig dalend in gewicht en gehalte tot 4,56 g en 0,30 in 1432;

2. het philippusschild of klinkaart van de emissie 1425 (3,65 g, gehalte 0,70), geslagen op naam van Philips de Goede als erfgenaam van Holland te Dordrecht en Gent (met geheime punt onder de G's in het omschrift), maar vooral, met een lager gehalte dan te Dordrecht was voorgeschreven, in grote aantallen te Namen van 1426-1433 (met geheime punten onder de letters N).