Handelingen

Persephone

Uit Wiki Munten en papiergeld

Persephone metapontum stater 330 300 v chr.jpg

Persephone, Griekse vruchtbaarheids- en onderwereldgodin (goden), dochter van Demeter en Zeus; soms ook Kore genoemd en Proserpina in het Latijn. Ze werd door de god Hades ontvoerd en naar de onderwereld gebracht; vandaar dat zij meestal vereerd werd op plaatsen waar zich een vermeende toegang tot de onderwereld bevond.

Ze wordt regelmatig afgebeeld op Griekse munten en draagt steeds een krans van korenaren. Haar naam treffen we onder andere aan op munten van Metapontum, Syracuse en Cyzicus.

v.H.