Handelingen

Pacificatie van Gent

Uit Wiki Munten en papiergeld

Pacificatie van Gent, tijdens de Tachtigjarige Oorlog op 8 november 1576 te Gent gesloten vredesverdrag tussen afgevaardigden van de Staten-Generaal (waarin de meeste Zuidelijke gewesten benevens Utrecht - en later ook Gelderland - vertegenwoordigd waren) enerzijds en de sinds 1572 in opstand gekomen partij, prins Willem van Oranje en de Staten van Holland en Zeeland en hun bondgenoten, anderzijds.


In artikel 23 van het vredesverdrag werd onder meer bepaald dat de monetaire eenheid van de Nederlanden, die door de eigen muntpolitiek van Holland en Zeeland verbroken was, hersteld zou worden. Dat is echter vooralsnog niet gelukt: Holland handhaafde zijn leeuwendaalder en elders werden de statenmunten van 1577 ingevoerd.


De Pacificatie van Gent is voor de numismatiek ook van belang omdat de handboeken van P.O. van der Chijs de Nederlandse munten tot 1576 behandelen, terwijl het handboek van P. Verkade dat jaar als vertrekpunt heeft.


J.S.