Ga naar: navigatie, zoeken

Nijvel

Nijvel penning 12e eeuw.jpg

Nijvel (Fra.: Nivelles), Karolingische en later Brabantse muntplaats, gelegen in de Belgische provincie Brabant. De weduwe van de hofmeier Pepijn van Landen, Ida, stichtte er ca. 645 een vrouwenabdij waarvan haar dochter St. Gertrudis de eerste abdis was.

Er is aangemunt op naam van Karel de Kale (840-877), te Brussel voor de abdij van Nijvel door de graven van Leuven tot 1041 en daarna tot aan het einde van de 12e eeuw te Nijvel door de abdissen zelf.

In de tweede helft van de 12e eeuw namen de hertogen van Brabant de goederen van de abdij in bezit, hetgeen geformaliseerd werd toen hertog Hendrik I (1190-1235) ze in leen ontving van keizer Otto IV (1198-1218). De Brabantse hertogen hebben te Nijvel aangemunt in de periode 1184-ca. 1268.

Op de munten komt af en toe de naam van St. Gertrudis voor; de Brabantse hertogen hebben hun naam nooit op de munten van Nijvel geplaatst.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlogheeft de gemeente Nijvel een emissie noodbiljetten (noodgeld) uitgegeven, gedateerd 5 oktober 1914.

Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.:

Lucas, P., Monnaies seigneurales mosanes, Walcourt1982, blz. 28.1-28.10.