Handelingen

Naslag

Uit Wiki Munten en papiergeld

naslag, officiële heraanmunting om niet-monetaire redenen van reeds uit omloop verdwenen muntsoorten, of moderne slag van oude penningen. Hoewel het bij een naslag niet in de bedoeling ligt om te vervalsen, bevat de naslag helaas vaak geen kenmerken waarmee hij van de oorspronkelijke munt of penning is te onderscheiden, waardoor verwisseling nogal eens plaatsvindt. Eventuele kenmerken kunnen bestaan uit weglating, wijziging of toevoeging van details. Zo zijn in 1959 bij 's Rijks Munt naar Hollands voorbeeld hele en halve gouden rijders geslagen met het oorspronkelijke jaartal 1750 om aan de stijgende behoefte aan gouden munten voor sieraden te voldoen. Om verwisseling met echte exemplaren te voorkomen zijn op de wapenzijde munten muntmeesterteken (mercuriusstaf en vis) aan de beeldenaar toegevoegd.

De kwaliteit van een naslag verschilt doorgaans nauwelijks van die van de oorspronkelijke munt. Ook in het buitenland worden munten nageslagen. Bekende voorbeelden zijn de Oostenrijkse Maria Theresia-daalder van 1780, de 1 en 4 dukaten 1915 en de 8 florin-20 franken 1892 van Franz Joseph (1848-1916) die worden nageslagen door het Hauptmünzamt te Wenen en geen bijzondere kenmerken hebben.

De Franse Munt levert nog steeds afslagen van allerlei oude penningen, 's Rijks Munt in Utrecht deed dat vroeger ook wel. Particuliere aanmuntingen van gouden munten worden vaak ten onrechte naslagen genoemd; zij kunnen tot de vervalsingen worden gerekend.

W.

Lit.:

Gouden rijder, De Geuzenpenning (1960) 5;

Evers, J.H., Kopiemunten, De Geuzenpenning (1968) 27-29;

Wienecke, J.C., Vernieuwing van oude Medaillestempels, TMP (1908) 217-226.