Ga naar: navigatie, zoeken

Mons

Mons muntteken torentje.jpg

Mons, (Ned. Bergen), hoofdstad van de provincie Henegouwen. Er is in de Karolingische periode aangemunt op naam van Karel de Kale (840-877). In de 11e eeuw zijn er penningen geslagen op naam van de Henegouwse graaf Reinier IV (998- 1013) of Reinier V (1013-1040) en uit de 13e eeuw zijn anonieme penningen van enkele Henegouwse graven bekend.

Er zijn sterlingen aangemunt door Jan I van Henegouwen (1280-1304) en volgens het omschrift ook door Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen en markgraaf van Namen (1262-1295), hoewel deze tegenwoordig als contemporaine vervalsingen beschouwd worden uit een niet gelokaliseerd atelier (Maubeuge).

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog openden de Staten van Henegouwen er in 1577 een munthuis waarin tot 1578 statenmunten werden geslagen. Van 1581-1587 was er te Mons een koninklijk munthuis gevestigd. In beide perioden werd een torentje als muntteken gebruikt, dat afgeleid is van het stadswapen.

Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.