Ga naar: navigatie, zoeken

Maubeuge

Maubeuge, abdij, penning met de afbeelding van St. Aldegondis, 16e eeuw, lood-tin legering.

Maubeuge, Karolingische muntplaats (Karolingische muntslag]] waar is aangemunt door Karel de Kale (840-877) en daarna Henegouwse muntplaats, thans gelegen in het Franse dep. Nord, waar sterlingen zijn aangemunt door Jan I van Henegouwen (1280-1304). Tevens zijn er sterlingen bekend op naam van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen en markgraaf van Namen (1262-1295) die volgens het omschrift in Maubeuge zijn geslagen. De muntplaats wordt op deze sterlingen aangeduid als MELBODIENSIS. Deze laatste munten worden tegenwoordig beschouwd als contemporaine vervalsingen.

Het stift van de kanunnikessen te Maubeuge mocht in de 14e-16e eeuw ten behoeve van de kerk, penningen van een lood-tin legering laten vervaardigen die binnen de stad als betaalmiddel gebruikt mochten worden. Afgebeeld is de eerste abdis Sint Aldegondis. Deze werden in 1542 tijdelijk in geheel Henegouwen als betaalmiddel toegelaten voor één Henegouwse penning of twee mijten. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Lit.:

Mayhew, N.J., Sterling imitations of Edwardian type, Londen 1983, blz. 66 e.v..