Handelingen

Malta

Uit Wiki Munten en papiergeld

Malta, republiek, eiland in de Middellandse zee ten zuiden van Sicilië, werd na de Napoleontische tijd in 1814 vrijwillig als kroonkolonie een onderdeel van het Britse rijk. In 1974 werd het een zelfstandige republiek, maar bleef lid van het Gemenebest. Tot na de Tweede Wereldoorlog circuleerde er hoofdzakelijk Brits geld.

In 1971 werd, net als in alle delen van Groot-Brittannië, het decimale stelsel ingevoerd met 1 pond of lira (mv. liri) = 100 cents = 1000 mils. In 2008 werd de euro ingevoerd. Eigen muntslag bestaat sinds 1972.

Malta heeft veel verzamelaarsmunten uitgegeven.

In 1967 werd als emissiebank de Central Bank of Malta (Bank Centrali ta' Malta) gesticht die ook na de onafhankelijkheid bleef voortbestaan.

Lit.: Said, E., Malta coin, banknote and medal catalogue, Valetta 1982.