Handelingen

Karolusdaalder

Uit Wiki Munten en papiergeld

Karolusdaalder drie steden.jpg

karolusdaalder, moderne benaming voor een daalder met een borstbeeld van Karel V als opvallendste bestanddeel in de beeldenaar. In het bijzonder doelt men op door de Drie Steden van 1538 tot 1555, aanvankelijk met Karels portret en face, later en profil, geslagen daalders, alsmede op daalders, die ongeveer gelijktijdig door Nijmegen geslagen zijn.

Door Karel V af te beelden benadrukten deze steden dat hun muntrecht op een eertijds door een Duitse keizer verleend privilege was gebaseerd.

J.S.