Handelingen

Ilkhaniden

Uit Wiki Munten en papiergeld

Ilkhaniden of Ilkhanen, Mongolen van Perzië (Iran). In 1256 werd Hulagu, de kleinzoon van de Genghiz Khan (ook geschreven als Djingiz Chan), tot "Ilkhan" (provinciale vorst) benoemd over de zojuist op de Abasiden veroverde gebieden in Perzië en de aansluitende gebieden in Mesopotamië en Turkije, daarmee de grondslag leggend voor de dynastie van de Ilkhaniden.

Verdere westelijke expansie werd verhinderd door de macht van de Mamelukken. De Ilkhaniden continueerden het onder de Omajjaden en Abasiden geïntroduceerde muntstelsel van zilveren dirhems en koperen fals, doch breidden dit uit met meervoudige zilveren dirhems. Tot het einde van de 13e eeuw werden veelvuldig tweetalige dirhems uitgegeven in Arabisch- en Mongools schrift.

In 1294 vond, naar Chinees voorbeeld, een kortstondige papiergeld uitgifte plaats.

Rond 1340 viel het rijk uiteen in talrijke zelfstandige vorstendommetjes die omstreeks 1370 onder de Timoeriden opnieuw tot één geheel werden gevormd.

L.