Ga naar: navigatie, zoeken

Handelsbank

handelsbank, noemde men vroeger een depositobank die uitsluitend ten dienste stond van en krediet verleende aan handel en bedrijfsleven.

Men onderscheidt de handelsbanken van de emissiebanken, van de coöperatief georganiseerde boerenleenbanken (ten dienste van landbouwkrediet) en van de spaarbanken of -kassen (die zonder winstoogmerk opereren). Door veranderde organisatie van het bankwezen, met name door uitbreiding van taken, noemt men in Nederland de handelsbanken sinds de zeventiger jaren algemene banken.

In België is sedertdien het onderscheid met de andere bankinstellingen nagenoeg verdwenen.

G.