Handelingen

Emissiebank

Uit Wiki Munten en papiergeld

emissiebank, bankinstelling die gerechtigd is bankbiljetten uit te geven.

Als die instelling het alleenrecht daarop heeft, spreekt men van een circulatiebank.